“I kdyby na zemi nebylo ticha…“ Zimní motivy ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

14/12/2012 - 03/02/2013
výstavní síň „13“
Autor: 
Petr Jindra, Ivana Jonáková
Kurátor: 
Petra Kočová

Výstava zahájená v adventním období představuje veřejnosti díla ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, v nichž je zpracováno téma zimní krajiny a zimního období jak s tradičními atributy, které jsou s tímto časem spojeny, tak i v podobě méně obvyklé. Převážná část prací pochází z období 19. a první poloviny 20. století. Řada obrazů a kreseb ze sbírek ZČG je zde vystavena vůbec poprvé. Vystavena jsou např. díla Augusta Bedřicha Piepenhagena, Adolfa Kosárka, Antonína Chittussiho, Jaroslava Špillara, Josefa Lady, Jiřího Trnky, Josefa HodkaBohumila Krse. Výstavu doprovází citace z básní na téma zimy.

I kdyby na zemi nebylo ticha,

to sněžení je už vysnilo.

Jsi sám. Co nejmíň gest. Nic na odiv.

Dva poslední verše dopovídají titul výstavy a současně uzavírají báseň Vladimíra Holana Sníh, z níž byl verš úvodní převzat. Celou báseň, jejíž druhou, závěrečnou sloku tvoří uvedené trojverší, lze nalézt ve sbírce Bolest s podtitulem Verše z let 1949–1955.

Sněžení vyjadřuje ticho. Je konkrétním obrazem, který evokuje velmi abstraktní pocity. Rozšiřuje prostor k myšlenému nekonečnu, zpomaluje čas až na mez věčnosti, vzdaluje svět jeho tělesnosti. Tlumí kroky i vášně. Zasněžený svět není světem soupeření a boje. Bílý prostor zahalený do neslyšného, klesavého pohybu lehkých vloček rozptyluje vůli a nastoluje spočinutí. Verše Vladimíra Holana jsou leitmotivem výstavy, jejímž vizuálním motivem je atmosférou sourodý Kosárkův Zimní večer. Téma přirozeně snoubí báseň a obraz. Není jistě náhodou, že stejný titul zvolil jiný středoevropský básník, Georg Trakl, pro svou báseň zařazenou do sbírky Šebestián ve snu (Sebastian im Traum, 1912–1914):

Sníh když padá do oken, / Dlouze znějí večer zvony, / K jídlu stůl je prostřen mnohým, / Dům je vším teď opatřen. // Jest i ten, kdo na cestách / Temnou stezkou k vratům schází. / Zlatě milostí strom vzchází / Z hlubin země chladných šťáv. // Poutník tiše vstupuje, / Bolest změnila práh v kámen. / V jeho čistém jasu plane / Chléb a víno na stole.

Zimní večer je, podle Christiana Norberga-Schulze, který báseň citoval ve svém fenomenologickém rozboru architektury, „něčím víc než jen datem v kalendáři. Protože je konkrétním jevem, je zakoušen jako soubor určitých kvalit nebo obecněji jako ‚naladění‘“. Báseň interpretoval v hluboké analýze Martin Heidegger. Kosárkův romantický obraz, který vznikl v roce 1859, tedy o více než půlstoletí dříve než Traklova báseň, uvádí diváka do stejného „souboru kvalit“. Jako Traklova báseň, rozlišuje konkrétními obrazy vnějšek a vnitřek, je zde cesta, strom a přístřeší, „jest i ten, kdo na cestách, / Temnou stezkou k vratům schází“. Poutníka provází ticho zimního večera, toto „ticho spravuje bránu“ – slovy Heideggerovými, neboť: „Ticho tiší, vynášejíc svět a věci k jejich bytování“.

Takový je intimní svět zimních motivů v obrazech, kresbách a grafikách, doprovázených verši. Vystavená díla byla pro zimní čas vybrána ze sbírek Západočeské galerie v Plzni od umělců tvořících v rozpětí přibližně sta let mezi polovinou 19. a 20. století.

TISKOVÁ KONFERENCE

čtvrtek 13. 12. 2012 v 13 hodin, přednáškový sál, Pražská 13

VERNISÁŽ

čtvrtek 13. 12. 2012 v 17 hodin, výstavní síň „13“, Pražská 13

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTOREM VÝSTAVY

st | 16. 1. 2013 | 17 hodin

DOPROVODNÝ PROGRAM

út | 18. 12. 2012 | 18 h Vánoční koncert Pěveckého sboru Gymnázia Luďka Pika

Pod vedením sbormistra Vladimíra Růžka.

so | 22. 12. 2012 | 14 h Vánoční koncert dětského komorního sboru Plus ZŠ Rokycany

Pod vedením sbormistryně Hany Šlégrové.

ne | 6. 1. 2013 | 10:30 h Tříkrálový koncert

Účinkuje pěvecký sbor KoMar a hosté pod vedením sbormistryně Hany Bezděkové.

REALIZAČNÍ TÝM

Koncepce výstavy: Petr Jindra, Jan Dienstbier

Kurátoři: Petr Jindra, Ivana Jonáková, Petra Kočová

Grafický design: Jan Dienstbier

Úvodní text a výběr textů z poezie: Petr Jindra

Realizace: Jakub Čermák

Popisky s komentáři: Petr Jindra, Ivana Jonáková, Petra Kočová

Jazyková redakce: Lenka Jindrová

Instalace: Jan Jirka, Petr Kutek

Doprovodný a edukační program: Jiří Hlobil, Marcela Štýbrová

PARTNEŘI

Plzeňský kraj

Plzeň 2015

Rada galerií České republiky

I-Prague

Český rozhlas Plzeň

Centrum Bavaria Bohemia Schönsee

Plzen.cz