“I KDYBY NA ZEMI NEBYLO TICHA…“ Zimní motivy ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

Výstava zahájená v adventním období představuje veřejnosti díla ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, v nichž je zpracováno téma zimní krajiny a zimního období jak s tradičními atributy, které jsou s tímto časem spojeny, tak i v podobě méně obvyklé.

Převážná část prací pochází z období 19. a první poloviny 20. století.

Řada obrazů a kreseb ze sbírek ZČG je zde vystavena vůbec poprvé.

Vystavena jsou např. díla Augusta Bedřicha Piepenhagena, Adolfa Kosárka, Antonína Chittussiho, Viktora Barvitia, Augustina Němejce, Jaroslava Špillara, Josefa Lady, Jiřího Trnky, Josefa Hodka a Bohumila Krse.

Výstavu doprovází citace z básní na téma zimy.

Příloha: