GALERIJNÍ ANIMACE V ZÁPADOČESKÉ GALERII

Západočeská galerie Vás zve v rámci DVPP na seminář, který je připraven k výstavě
"JDI NA VENKOV! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960“ /výstavní síň Masné krámy, do 12. 5. 2019/.

Seminář je akreditován v rámci DVPP na MŠMT. Zahrnuje teoretickou a praktickou část, během níž absolvujete galerijní animaci „na vlastní kůži“, včetně metodického rozboru.
Seminář je propojen s RVP (Rámcový vzdělávací program) pro základní a gymnaziální vzdělávání a je zaměřen na rozvoj pedagogických kompetencí v oblasti Umění a kultura. Po jeho absolvování obdrží účastníci osvědčení.

Termín konání: pátek 3. 5. 2019prezence 8.30 – 9.00h, ukončení do 15.00h
Místo: Západočeská galerie v Plzni, přednáškový sál Pražská 13 a výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň
Lektor: Mgr. Marcela Štýbrová
Účastnický poplatek 300,- Kč (lze zaplatit převodem na účet ZČG nebo v hotovosti dle domluvy)

/ seminář a dílna, akreditováno v rámci DVPP na MŠMT