GALERIE SNŮ - Autoportrét

Projekt Galerie snů žáků Naděždy Potůčkové ze ZUŠ Jagellonská pokračoval 3. tématem Autoportrét.

Protože se učitelce v době uzavření škol po žácích stýskalo, zadala jim úkol, aby zpodobnili sebe sama – kresbou, malbou či prostorovou tvorbou a svůj autoportrét jí zaslali. Důležitý byl výraz tváře a zachycení nálady. Jako inspiraci žákům poskytla kromě autoportrétu slavné mexické malířky Fridy Kahlo i fotografii plastiky ze sbírek Západočeské Galerie – Dámu s drdolem od Věry Janouškové. Žáci svými podobiznami učitelku potěšili i pobavili – podívejte se s námi na výsledek.

Projekt GALERIE SNŮ, který vznikl ve spolupráci se ZUŠ Jagellonská a učitelkou Naďou Potůčkovou, je příkladem edukačních aktivit ZČG, které mohou ve spolupráci s učiteli pokračovat i distančně.

První část projektu byla věnována tématu Masné krámy v mé fantazii.

Druhá část projektu byla zaměřena na téma Krajina.