GALERIE SNŮ

Projekt GALERIE SNŮ, který vznikl ve spolupráci se ZUŠ Jagellonská a učitelkou Naďou Potůčkovou, je příkladem edukačních aktivit ZČG, které mohou ve spolupráci s učiteli pokračovat i distančně. Podívejte se s námi na první sérii prací, které děti vytvořily.

Před uzavřením galerie jsme uskutečnili několik edukačních programů pro třídy ZUŠ Jagellonská, které vede výtvarnice a pedagožka Naďa Potůčková. Protože naše spolupráce má již svou historii, nabídli jsme jí současně účast na „Projektu pro školy“, s výstupem školní výstavy a vernisáže v přednáškovém sále. Vládní opatření nám překazila v setkávání pokračovat, nicméně našli jsme řešení i pro tento nouzový stav.
Děti ze ZUŠ byly inspirovány návštěvou programu k výstavě PŘIHRAJ v Masných krámech a posléze i konceptem GALERIE SNŮ, který jim nabídla ke zpracování jejich učitelka – Naďa Potůčková. Vznikl cyklus prací inspirovaný samotnou existencí Západočeské galerie, jejími sbírkami, ale přizpůsobený možnostem tvůrčí práce žáků ZUŠ Jagellonská v domácích podmínkách.

Účast žáků na projektu je pouze dobrovolná, učitelka komunikuje většinou s rodiči nejmladších žáků pomocí mailu a jejich samostatná práce je vždy zadána a posléze řízena pouze distančně. Motto pro tvorbu v projektu GALERIE SNŮ zní: „Nic si z té nepříznivé situace neděláme, my si naši Západočeskou galerii - její výstavní síň Masné krámy, vyrobíme. Když tam nemůžeme, půjdeme tam ve své fantazii !!!

Učitelka podpořila fantazii žáků i obrázky, které vytvořily děti po předchozích návštěvách galerie (Jakub Vacín,13 let - Masné krámy, Johanka Viktorie Štafuriková, 8 let - Masné krámy, Michaela Hojdová, 8 let - Pohled do Perlové ulice s budovou galerie). Přiložila i současnou fotografii Masných krámů, ukázku koláže Miroslava Horníčka Poklad v horách, kterou ZČG v roce 2018 vystavovala, a také ukázky několika děl ze sbírek Západočeské galerie. Starší žáci dostali pokyn vyhledat si konkrétní díla na webových stránkách ZČG.

První zadání bylo věnováno zejména technice koláže (vznikly i kresby a jeden trojrozměrný model). Zde ve fotogalerii uvádíme první práce, na některých se podílely dokonce celé rodiny! Máme z těchto výstupů nesmírnou radost a těšíme se na pokračování. S postupujícím projektem GALERIE SNŮ budeme příznivce nadále seznamovat, po uvolnění vládních opatření začneme připravovat školní výstavu výtvarných tříd Naděždy Potůčkové ze ZUŠ Jagellonská v přednáškovém sále Pražské 13. Těšte se s námi!