Galerie se otevírá 12. 5. 2020 od 13 hodin

Vážení příznivci výtvarného umění, s radostí Vám oznamujeme, že dne 12. 5. 2020 ve 13 hodin Západočeská galerie v Plzni znovu otevírá své výstavní síně Masné krámy a výstavní síň „13“.

Zveme Vás k návštěvě nové výstavy v Masných krámech, kterou připravilo UMPRUM ve spolupráci se ZČG.

12. 5. – 1. 11. 2020 Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM

UMPRUM poprvé představí tvorbu svých absolventů mimo hlavní město Prahu. Tématem výstavy je spolupráce, která se netýká jen tvorby a překračování mezioborových hranic, ale celkového přístupu k životu, sdílení a udržitelného chování.  Skupina 37 mladých výtvarníků z UMPRUMu reflektuje svoje  vnímání společnosti, prostředí a spolupráci.
„Přihraj! je zde metaforou vnějšího pokynu, ale i vnitřní vůle ke spolupráci“, říká kurátorka Darina Zavadilová.

 

Ve výstavní síni „13“ bude prodloužena výstava

Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století do 27. 9. 2020.

Výstava čítá na devět desítek obrazů, kreseb, grafik a fotografií zachycujících způsob odpočinku a zabavení se v 19. století. Díla byla vybrána především ze sbírek ZČG, Národní galerie Praha a dalších českých veřejných a soukromých sbírek. K výstavě byl vydán katalog.

 

Doprovodné programy budou realizovány s ohledem na další vývoj epidemiologické situace. O programech budeme včas informovat na webových stránkách, sociálních sítích a programových letácích.

 

Hygienická opatření pro provoz výstavních síní budou dodržována dle nařízení vlády takto:

Návštěvníci musí mít nos a ústa zakryta rouškou.

Mezi návštěvníky musí být dodržovány odstupy alespoň 2 m s výjimkou členů domácnosti.

Návštěvník při vstupu do výstavní síně provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky budou k dispozici u vchodu.

Počet návštěvníků výstavních síní ve stejný čas bude omezen dle aktuálních nařízení MZČR.

 

Vstupenky:

Z důvodu uzavření galerií se prodlužuje platnost již zakoupených celoročních vstupenek o 2 měsíce.