Galerie očima studentů Sutnarky

20/07/2022 - 28/09/2022
přednáškový sál, Pražská 13
Autor: 
Kurátor: 
Gabriela Darebná, Eva Bartošová

Výstava představuje práce studentů ateliéru Didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, které vznikaly v průběhu letního semestru letošního roku. Bližší spolupráce Západočeské galerie v Plzni a Sutnarky byla ustanovena v prosinci 2021.  Na společných projektech začaly obě instituce pracovat hned na začátku roku 2022.

Při besedě s odbornými pracovníky galerie se studenti nejprve seznámili s provozem galerie, jednotlivými odděleními, s historií, s nákupem akvizic a péčí o sbírky. Představena jim byla také nabídka edukačních programů pro školy a veřejnost. Návštěva byla zakončena prohlídkou výstav a galerijní knihovny.

Vedoucí ateliéru Renáta Fučíková a odborná asistentka Eva Bartošová posléze navrhly dvě témata – „Dílo a jeho autor“ a „Den v galerii“, ze kterých si studenti mohli vybrat pro svoji klauzurní práci. Při zpracování zadání měli studenti k dispozici výběr několika zásadních děl ze sbírky galerie a vizualizaci nové budovy galerie, čerpali i z exteriérů a interiérů stávajících budov, inspirovali se také výtvarnými technikami zvolených umělců.  Dobovými výjevy a krátkými komiksy se pokusili přiblížit vznik jednotlivých děl.

Při podpisu smlouvy o spolupráci uvedl nastupující děkan Vojtěch Aubrecht: „Sutnarka vnímá iniciování mezioborových a kulturně-společenských aktivit jako svoji přirozenou povinnost. Spolupráce, ale i výrazné prorůstání galerijních a vzdělávacích institucí je na západ od našich hranic běžnou a velmi osvědčenou praxí. Pevně věřím, že i nám se podaří tento model rozvinout a obohatit jím plzeňskou kulturní scénu.“ V tomto ohledu se daří uskutečnit hned tři projekty; vedle výstavy Galerie očima studentů Sutnarky, je to realizace objektu Kulička od Benedikta Tolara, vedoucího ateliéru Socha a prostor. Třetím bodem letošní spolupráce jsou práce vytvořené studenty navazujícího magisterského ateliéru Grafický design a vizuální komunikace. Ti zpracovávali v letním semestru téma vizuálu nové budovy galerie s vhodným sloganem a jeho užití na plakátech a merchandise galerie. Výstava těchto prací bude uskutečněna na jaře roku 2023 v ZČG.

 

Vstup zdarma.