Gabriel von Max

Kód zboží: PU-8
700,00Kč

Editor/editoři: Aleš Filip, Roman Musil
Nakladatel: Arbor vitae a Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: Robert V. Novák
Vazba: pevná vazba
Popis: 401 čb. a bar. reprodukcí
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-87164-63-1 (AV); 978-80-86415-76-5 (ZČG)
Počet stran: 372
 

K výstavě: Gabriel von Max (1840–1915)

Malíř českého původu Gabriel von Max patří k nejvýznamnějším reprezentantům mnichovské malířské školy ve druhé polovině 19. století. Jeho dílo přitahovalo pozornost a obdiv v mnoha zemích Evropy i v zámoří. Několikrát byl zastoupen na světových výstavách, stal se profesorem mnichovské Akademie umění a v roce 1900 byl při příležitosti šedesátých narozenin povýšen do šlechtického stavu.

Narodil se v rodině Josefa Calasanzy Maxe (1804–1855), který patřil společně s bratrem Emanuelem (1810–1901) k významným pražským sochařům. Studoval malířství na akademiích v Praze, Vídni a Mnichově, kde jej silně ovlivnil jeho hlavní učitel Karl von Piloty. V bavorské metropoli se usadil natrvalo, kontakty s českým prostředím však nikdy nepřerušil. Pravidelně vystavoval v Praze v soukromé galerii Mikuláše Lehmanna a na výročních výstavách Krasoumné jednoty, neboť v Čechách měl četné sběratele a obdivovatele.

Max se proslavil svým pojetím oduševnělé ženské krásy, inovacemi náboženské malby, zájmem o spiritismus a darwinismus a obrazy opic. Jeho malba se vyznačuje hladkým, valérovým, staromistrovským přednesem, důrazem kladeným na celkové estetické pojetí námětu a na psychologii zobrazených postav. Jeho umělecký vliv lze sledovat u řady významných malířů: v Čechách to byli Václav Brožík, Jakub Schikaneder, Maxmilián Pirner, Emanuel Krescenc Liška, Hanuš Knöchl, Karel Vítězslav Mašek a další.

Rozsáhlá publikace mezinárodního autorského kolektivu je výsledkem několikaleté badatelské práce a je první českou monografií Gabriela von Maxe.

Kniha získala 1. cenu v kategorii muzejní publikace v Národní soutěži muzeí Gloria musealis 2011 vyhlašované Ministerstvem kultury České republiky a Asociací muzeí a galerií České republiky.

Dále získala 3. místo v kategorii „Katalogy“ v soutěži Nekrásnější česká kniha roku 2011 vyhlašované Ministerstvem kultury České republiky a Památníkem národního písemnictví, do které bylo přihlášeno více než 200 titulů.

Catalog: 
Cena: 700,00Kč
Váha: 1690 g