Emil Filla v době „velikánů čumpelíkovských“

Místo: 
výstavní síň Masné krámy
Datum: 
14/11/2017 - 17:00

Přednáší Tomáš Winter (ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR).

Doprovodný pořad k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.

Přednáška je zaměřena na poválečné období malíře, sochaře, výtvarného teoretika a kritika Emila Filly (1882–1953). Po roce 1948, kdy se v Československu dostali k moci komunisté, Filla čelil kampani proti kubismu a meziválečné avantgardě. Situace dramaticky vyvrcholila v roce 1951 tzv. soudem s Emilem Fillou. Tyto skutečnosti se bezprostředně promítly do pozdní umělcovy tvorby.

Jan Čumpelík (1895–1965) byl představitel socialistického realismu, jenž se dal zcela do služeb komunistického režimu a v 50. letech byl pokládán oficiálními kruhy za "největšího současného českého malíře".