Dílo a proměna umělecké scény

04/03/2022 - 29/05/2022
výstavní síň „13“
Autor: 
Pavla Machalíková, Taťána Petrasová
Kurátor: 
Eva Skořepová

Výstava je připravena k 42. ročníku plzeňského mezioborového sympozia ke kultuře 19. století na téma Dílo a proměna myšlení v české společnosti 19. století.

Otevření umělecké výstavy veřejnosti chápeme obvykle jako možnost seznámit se s aktuálním dílem (umělce i autora/organizátora výstavy). Pro rozvoj moderního umění od 19. století se výstavy staly podstatným prostorem střetávání uměleckého výkonu a jeho kritické recepce. Výstavní provoz můžeme přirovnat k místu dění (Ladislav Hejdánek), kde se utváří, udržuje a příležitostně také „bourá“ význam vystavených děl. Nové vystavení, s jinými autorovými pracemi i mezi dalšími autory zastoupenými na výstavě, vytváří rámec nového vztahu mezi umělcem, divákem a kritikem. Tato výstava sleduje vybraná díla a situace, v nichž se takové vztahy formovaly. Konkrétní příklady výstav v letech 1824, 1829, 1841, 1844, 1861, 1871, 1889 a 1890 jsou zde využity jako příklady proměn umělecké scény v českých zemích v modu aktuálnosti, míjení či nahrazování.

Ve výstavě jsou zastoupeni přední představitelé domácí české umělecké scény (Josef a Antonín Mánesové, Václav Levý, Josef Václav Myslbek, Karel Purkyně). Vedle nich se zde objevují i autoři proslavení na zahraniční scéně (Josef Führich, Bertel Thorvaldsen, Christian Ludwig Förster, Friedrich Egermann), ale také řada méně známých autorů, kteří přesto posouvali dění na české umělecké scéně aktuálním směrem.

K výstavě vychází doprovodná publikace autorek Taťány Petrasové a Pavly Machalíkové.

 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky

23. 3. 2022 │ 17 h      Výstavou provází jedna z autorek Taťána Petrasová

20. 4. 2022 │ 17 h      Výstavou provází jedna z autorek Taťána Petrasová

27. 5. 2022 │ 17 h      Prohlídka v rámci Muzejní noci. Provází Pavla Machalíková

 

Přednášky

6. 4. 2022 │ 17 h        Novinky v českém skle (doby empíru a biedermeieru) (Jan Mergl)

5. 5. 2022 │ 17 h        Rodina Mánesů a proměny umělecké scény (Pavla Machalíková)

 

Tvůrčí dílny

15. 3. 2022 │ 16 h      „Proměny v umění“ – dílna pro rodiče s dětmi

3. 5. 2022 │ 16 h        „Co nového u Mánesů? – dílna pro děti, mládež a zvídavé                                                    dospělé.

1. 6. 2022 │ 16 h        Den dětí s galerií

 

Informace o edukačních programech a rezervace:
​Patricie Císlerová, cislerova@zpc-galerie.cz, 377 908 536

 

Za podporu děkujeme:

 

Fotogalerie: