Dílo a proměna umělecké scény

04/03/2022 - 29/05/2022
výstavní síň „13“
Autor: 
Pavla Machalíková, Taťána Petrasová
Kurátor: 
Eva Skořepová

Výstava je připravena jako již tradiční součást festivalu Smetanovské dny na aktuální téma Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století.

Výstava si klade za cíl představit umělecká díla, která ve své době způsobila nebo měla způsobit proměnu estetických i morálních kvalit domácí, rakousko-česko-německé umělecké scény 19. století. Koncepce autorek výstavy z Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. vychází nejen z výzkumu výstav pořádaných v zemích koruny české ca. v letech 1824–1914, kde taková jednotlivá díla často rezonovala, ale také z aktuálního poznání reforem výtvarných akademií, často spojujících nový program s jedním konkrétním, v zahraničí vystaveným a diskutovaným dílem. Specifickým zdrojem nové imaginace byla mimo okruh výstav a kritických diskusí také díla spatřená při cestách a pobytech v zahraničí a zachycená v denících, které zejména pro architekturu jsou důležitým znamením proměny umělecké orientace. Návštěvníci uvidí zahraniční vzory (například odlitky antických děl, práce A. Canovy, J. F. Overbecka, G. Courbeta, L. Schwanthalera nebo evropské litinové a železobetonové konstrukce) a jejich přímé i nepřímé ohlasy, ale i odmítnutí na domácí umělecké scéně.