Díla z výstavy

Tiché štěstí

Autor:
Josef Straka
Rok/interval vytvoření:
1889

Okruh III. Svět dětství a mateřství. Vkusu dobového umění vyhovovalo líčení matky a dítěte v jejich společném potěšení a spokojenosti. Téma zachycuje jeden z obrazů českého rezidenta ve Vídni, propojující mateřské štěstí s idylou hrajících si venkovských dětí...

Kopaná

Autor:
Jan Preisler
Rok/interval vytvoření:
1901 - 1902

Okruh IX. Péče o tělo jednotlivce i kolektivu a radost z pohybu. Mnoho z předáků českých modernistů se neubránilo přitažlivosti kopané. Mezi ně patří i Jan Preisler, který své ztvárnění sportovního souboje uspořádal tak, že brankou zvýraznil hranici mezi aktéry střetnutí a brankářem. Prostor branky je v tomto obraze vyhrazen hráči – divákovi, soustředěnému na dění před ním a připravenému do něj zasáhnout.

Pařížští zvědavci - Před loutkovým divadlem

Autor:
Luděk Marold
Rok/interval vytvoření:
1891

Okruh V. Svátky, slavnosti a zábavy. Přitažlivost výjevů ze svátečního dění ve veřejném prostoru zvyšovalo jejich sugestivní malířské pojetí. Mezi látky toho druhu od počátku 19. století až po jeho závěr patřilo zobrazení městských trhů, coby typického prostředí veřejného života...

Dívka v řepném poli - Motiv z Roztok

Autor:
Václav Brožík
Rok/interval vytvoření:
1899

Okruh II. Zasnění, odpočinek, zahálka a nuda.  Salonní malířství sledovalo mezi jiným dobovou obnovu kultu venkova s jeho sklonem k restaurování idyly. Nakonec tehdy i malíři stinných stránek života dokázali běžnou lidskou existenci poetizovat, například s odkazem na alegorie jara...

Na nábřeží Ponte Margherita

Autor:
Beneš Knüpfer
Rok/interval vytvoření:
1900

Okruh III. Svět dětství a mateřství. Obraz od Beneše Knüpfera zahrnuje trojici hrajících si dětí, byť je pojmenován podle nábřeží Tibery, na němž se výjev odehrává.  Pozdní tvorba malíře často vtahuje fyzického diváka uspořádáním obrazu do malovaného děje...

Splav (studie k Jezu u Palackého mostu)

Autor:
Miloš Jiránek
Rok/interval vytvoření:
1905

Okruh IX. Péče o tělo jednotlivce i kolektivu a radost z pohybu. S přelomem století se v malířství ujal výjev chlapeckého koupání v lesním potoce, zejména úspěšnou sérií obrazů Antonína Hudečka...

Vesnický fotograf

Autor:
Jaroslav Špillar
Rok/interval vytvoření:
1891

Okruh IV. Živé obrazy a fotografování jako událost. Tvorba fotografů pomáhala čas pozastavit nebo jej vrátit, pro jejich publikum zaznamenat vzácný okamžik nebo se vytrhnout ze všednodennosti...

Černohorská domácnost

Autor:
Jaroslav Čermák
Rok/interval vytvoření:
1865

Tento obraz je zástupcem okruhu III. Svět dětství a mateřství. Jaroslav Čermák při obrazu matky s dětmi vyhovuje přístupu umění reflektujícímu mnohočetnost rodiny, sociální vrstvu i širší aktuální poměry doby...