ČLOVĚK A STROJ. Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století (sympoziální výstava 2012)

K aktuálnímu tématu mezioborového sympozia k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny připravila Západočeská galerie v Plzni výstavu s názvem Člověk a stroj. Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století. Výstava prezentuje vedle tradičních exponátů (např. obrazy, kresby, grafiky a plastiky umělců známých jmen: Ludvíka Kohla, Karla Postla, Bedřicha Havránka, Alfonse Muchy, Stanislava Suchardy, Antonína Slavíčka, Františka Kupky, Jana Štursy, Bohumila Kubišty, Josefa Lady) také technické výkresy, fotografie, předměty uměleckého řemesla, anortoskopické přístroje, průmyslové výrobky, vojenské modely i projekci dobových filmů. Více než polovina vystavených děl pochází ze sbírek Národního technického muzea v Praze.