Cesta k nové budově Západočeské galerie v Plzni

23. 9. - 30. 11. 2020 Tisková zpráva k zahájení výstavy Cesta k nové budově Západočeské galerie v Plzni.

Výstava přibližuje činnost ZČG a zdůrazňuje dlouhodobou potřebu nové budovy pro další fungování organizace. Jednotlivé panely představují Západočeskou galerii s jejími klíčovými provozy, nezbytnými pro každou sbírkotvornou instituci. Návštěvníci mohou zjistit více o historii galerie, jejích výstavách a sbírkách. V rámci jednoho z panelů mohou nahlédnout do depozitáře i do činnosti konzervátorů. Představena je také edukační a programová činnost galerie.