Česká literatura v období tzv. druhé republiky do února 1948

Místo: 
výstavní síň Masné krámy
Datum: 
07/12/2017 - 17:00

Přednáší Jiří Staněk (Katedra českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické ZČU). Doprovodný pořad k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.

Na obtížné období po mnichovském diktátu r. 1938 reagovali vedle výtvarných umělců i literáti. Jiří Staněk ve své přednášce představí jejich tvorbu na pozadí kulturně politického kontextu doby, který zahrnoval řadu proměn a zvratů dobového klimatu během nesmírně dramatických roků. Díla vzniklá v rozmezí od druhé republiky přes období protektorátu po počátek tání cca v r. 1953 zahrnují tvorbu básníků Františka Halase, Jaroslava Seiferta, Vladimíra Holana, Jana Zahradníčka, Jiřího Koláře či Josefa Kainara; z prozaiků pak Jiřího Weila, Egona Hostovského, Adolfa Branalda, Jana Drdy, Jiřího Muchy a Milana Kundery, kromě mnoha dalších.