Černohorská domácnost

Autor: 
Jaroslav Čermák
Rok/interval vytvoření: 
1865

Tento obraz je zástupcem okruhu III. Svět dětství a mateřství. Jaroslav Čermák při obrazu matky s dětmi vyhovuje přístupu umění reflektujícímu mnohočetnost rodiny, sociální vrstvu i širší aktuální poměry doby. Několik jeho maleb s matkou a nemluvnětem odkazuje konsenzuálně ke kultu Panny Marie a další zase k prosté slovanské domácnosti soudobého Balkánu. Čermákův obraz slučující obě tyto polohy líčí obydlí Černohorky zaplněné četným potomstvem a rodičku skloněnou nad nemluvnětem obdařuje kromě gesta lásky a péče i náznakem zamyšlení. Dalším přítomným mladistvým bytostem tu malíř dává vesměs dívčí podobu, a to znejistělou, s odkazem na tíživou aktualitu balkánské války. Mateřská starost o dítě se tu násobí atmosférou rodinné trýzně z násilí utlačovatelů.