Černé ovoce

Autor: 
Ivan Sobotka
Rok/interval vytvoření: 
1955
Rok získání: 
2017

olej, plátno, 33,5 x 16,5 cm

Obraz Černé ovoce Ivana Sobotky představuje svou lapidární formou
a ikonografií emblematické svědectví o temné době padesátých let
v Československu a zásadně tak obohacuje fond z tohoto období.