Černé ovoce

Autor: 
Ivan Sobotka
Rok/interval vytvoření: 
1955
Rok získání: 
2017

olej, plátno, 33,5 x 16,5 cm

Významnou součástí přírůstků do sbírek ZČG je několik děl Ivana Sobotky, významného autora 2. poloviny 20. století, který v nich dosud nebyl zastoupen. Výběr akvizic z díla tohoto autora se záměrně soustředil na práce z konce čtyřicátých a padesátých let, tedy z raného období komunistického totalitního režimu. Sbírky galerie dosud postrádaly přesvědčivou uměleckou reflexi poválečné tragédie lidského a společenského osudu v naší zemi. Obraz Ivana Sobotky Černé ovoce z roku 1955 zřetelně vyjadřuje námětem i formou „znamení doby“.