ČASOVÝ OPTIMISTA. ROBERT V. NOVÁK knihy/plakáty/fotografie/záznamníky/ marginálie/kresby/scénografie/…

28/08/2013 - 28/10/2013
výstavní síň „13“
Autor: 
Tomáš Pospiszyl
Kurátor: 
Petra Kočová

Grafické dílo Roberta V. Nováka (*1962) reprezentuje špičkový příklad české knižní grafiky v její porevoluční historii, jejíž vývoj významně formovalo. Knihy, katalogy a plakáty, které Robert V. Novák v posledních dvaceti letech upravil, získaly řadu ocenění (Nejkrásnější kniha roku, Czech Grand Design, Český lev). Přesto neexistuje soupis jeho tvorby. Výstavu Časový optimista lze vnímat jako ohlédnutí za dosavadní prací Roberta V. Nováka. Obsahuje knihy, plakáty, katalogy, ale také přípravné práce, vedlejší projekty, neuskutečněné verze zakázek a samostatná umělecká díla.

Robert V. Novák je známý jako grafický designér. Knihy, katalogy a plakáty, které v posledních dvaceti letech upravil, získaly řadu ocenění (Nejkrásnější kniha roku, Czech Grand Design, Český lev). Přesto neexistuje soupis jeho tvorby: V lavině jednotlivých zakázek na něj není čas a současně ani nejsou jasná jeho možná kritéria. Robert V. Novák se nepohybuje jen v kategorii grafického designu, ale na hranici hned několika různých disciplín. Jeho tvůrčí praxe smazává rozdíl mezi tzv. užitým uměním a volnou tvorbou, její výstupy v sobě spojují funkčnost s intuitivností a řád s improvizací.

Robert V. Novák je vyučený litograf, grafickou úpravou tiskovin se začal zabývat až po roce 1989. Jeho první obrazovou publikací se stal Týdeník 1968 od Jiřího Koláře (Torst 1993). Jako tvůrce vizuálního stylu nebo konkrétních projektů grafického designu spolupracoval s řadou významných kulturních institucí (Divadlo Archa, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Rudolfinum, Galerie Langhans, Moravská galerie v Brně, Dům umění města Brna, Dům umění Ostrava, Západočeská galerie v Plzni a další). Vedle této veřejně viditelné tvorby se dlouhodobě zabývá i vlastními tvůrčími projekty, které volně vstupují i do jeho dalších činností. Robert V. Novák fotografuje, vytváří autorské knihy, působil jako kurátor, jeho vášeň pro sběratelství má charakter konceptuálních uměleckých projektů.

Výstavu Časový optimista lze vnímat jako ohlédnutí za dosavadní prací Roberta V. Nováka, nemá ale charakter retrospektivy díla. Spíš jde o pokus na jednotlivých projektech Roberta V. Nováka dokumentovat mnohoznačnost, nepředvídatelnost a neopakovatelnost tvůrčího procesu jako takového. Více než konkrétní výsledky by měla ukázat způsob autorova uvažování. Klade si za cíl naznačit, jak na každodenní úrovni funguje inspirace, jak okolnosti soukromého či pracovního života Roberta V. Nováka prostupují vším, čím se zabývá.

Instalační podobu výstavy Časový optimista lze popsat jako koláž. Obsahuje knihy, plakáty, katalogy, ale také přípravné práce, vedlejší projekty, neuskutečněné verze zakázek a samostatná umělecká díla. Nabízí východiska, ze kterých Robert V. Novák vycházel (Fotografický autoportrét z roku 1983). Na jednotlivých příkladech ukazuje jinak skrytou rovinu zdánlivě jasných zadání a jejich výsledků. Několik příkladů: Na obálce knihy k výstavě Obrazy mysli, mysl v obrazech (Moravská galerie v Brně, 2011) například najdeme scan mozku Roberta V. Nováka, který v rámci hledání adekvátního zpracování tématu projektu podstoupil příslušné lékařské vyšetření. V katalogu A nezapomeňte na květiny (Moravská galerie v Brně, 2010) se uplatňují fotogramy rostlin, pocházejících ze zahrady Roberta V. Nováka. Na obálce sebraných spisů Ivana Wernische najdeme motivy kapky z volných fotografií Roberta V. Nováka, který nakonec s ohledem na výslednou podobu tří svazků celý soubor přejmenoval (IW/ PDK: Příběh dešťové kapky, Galerie Gema, 2010).

Výstava by měla zprostředkovat dlouhodobější tvůrčí rytmus, než jakého je schopen retrospektivní pohled na jednotlivé knihy. Tematizuje vztah mezi vnější zakázkou a uměleckou tvorbou, mezi nutností dodržovat termíny a potřebou rozvíjet nápad nekonečně dlouho, mezi nastavením přesných formálních pravidel a svobodou, intuicí nebo dokonce pověrčivostí (v knihách upravovaných Robertem V. Novákem nenajdete velikost písma 13). Ani katalog, jenž výstavu doprovází, nenabízí běžný formát retrospektivního katalogu, ale jde spíš o autorskou obrazovou kompozici zachycující proces vzniku výstavy a demonstrující principy, jež stojí v základě tvorby Roberta V. Nováka.

Celý projekt je určen nejen zájemcům o grafický design, ale všem, které zajímá umělecká tvorba a kreativita v nejširším smyslu slova. Jeho přínosem je zpracování a představení části tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých grafických designérů současnosti, současně demonstrování souvislostí různých uměleckých disciplín, ve svém průniku vytvářejících silné a širokou veřejnost oslovující umělecké dílo. Grafické dílo Roberta V. Nováka reprezentuje špičkový příklad české knižní grafiky v její porevoluční historii, jejíž vývoj významně formovalo. Reprezentativní přehled jeho díla je významným příspěvkem k reflexi současné grafické tvorby a v tomto smyslu je přínosným jak pro studenty a odborníky v oboru grafického designu, tak pro širší veřejnost se zájmem o kvalitně graficky zpracované knihy.

Virtuální prohlídka výstavy