Čas, čas, čas ... v umění 19. století

Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze na aktuální téma plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny. Tématem letošního 38. ročníku sympozia je „Pochopit vteřinu. Čas v kultuře 19. století“.