Čas, čas, čas ... v umění 19. století

23/02/2018 - 06/05/2018
výstavní síň „13“
Autor: 
Eva Bendová, Vít Vlnas
Kurátor: 
Ivana Jonáková

Výstava vznikla v souvislosti s mezioborovým sympoziem konaným tradičně v Plzni.  Název jeho 38. ročníku zní: "Pochopit vteřinu. Čas v kultuře 19. století". Výstava ukazuje několik podstatných kapitol této obsáhlé a zásadní problematiky lidského vnímání a zobrazování, které se právě v 19. století radikálně měnilo. Zatímco na začátku století můžeme hovořit ještě o cyklickém vnímání času, v běhu přírodních cyklů, dělením liturgického roku a pracovním koloběhem, na konci století sledujeme čas v jeho lineárním běhu, v modernistickém vývoji „od začátků ke konci“, k „lepšímu a dokonalejšímu.“

Některé náměty, jako třeba zobrazení cyklu denních a ročních dob přetrvávají, i když se
v průběhu století po stylové stránce mění. Otázky vnímání času a jeho vizualizace se
v důsledku industrializace a proměn sociálních podmínek ve společnosti objevují nově. Je to například důraz na každodennost, zachycení chvilkového děje a prožitku dané situace, které sebou přináší novou senzualitu v zobrazování a umělecké možnosti jako je povýšení skici na definitivní dokončené umělecké dílo.

Bez nároku na vyčerpání tématu sledujeme změny zobrazování alegorie a cyklického vnímání času v monumentálním českém malířství, dále obraz abstraktního času v symbolické rovině často odkazující ke konci lidského věku a smrti (Chronos, Sfinga). Ukazujeme také stylovou proměnu českého umění v rámci celého století a zároveň proměnu člověka, jedince, v nezvratném koloběhu mládí, dospívání, stáří a smrti.
V poslední části výstavy pak klademe důraz na zachycení okamžiku, vnímání vteřiny a dějů každodennosti jako je například sledování počasí a atmosférických proměn krajiny a to vždy na skicách, uměleckých dílech -  momentkách, která mají schopnost vteřinu „zachytit“.

Návštěvníci se setkají s díly českých uměleckých autorit, jako jsou Josef Mánes, Antonín Machek, Josef Bergler, Karel Purkyně, Mikoláš Aleš, Antonín Chittussi, Luděk Marold, František Kaván, Antonín Slavíček, Jan Preisler, Jaroslav Špillar, Bohumil Kubišta a také s díly nečekanými, méně známými.

Díla na výstavu zapůjčily:
Akademie výtvarných umění v Praze / Česká spořitelna, a. s. / Galerie umění Karlovy Vary / Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / Galerie výtvarného umění v Ostravě / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Moravská galerie v Brně / Muzeum umění Olomouc / Národní galerie v Praze / Národní muzeum / Národní památkový ústav, státní zámek Libochovice / Národní technické muzeum / Oblastní galerie Liberec / Uměleckoprůmyslové museum v Praze / Východočeská galerie v Pardubicích

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky s autory výstavy Evou Bendovou a Vítem Vlnasem:
22. 3. a 12. 4. 2018 vždy od 17 hodin
Komentované prohlídky s lektorkou Ivetou Řežábkovou:
28. 3. a 26. 4. 2018 vždy od 17 hodin

Přednášky (začátek v 17 hodin, místo konání přednáškový sál, Pražská 13, 2. patro)
4. 4. Roman Musil: Jaroslav Špillar, Vodník v zimě, 1899 (z cyklu Jedno dílo / Jeden svět)
2. 5. Ivana Jonáková: Mikoláš Aleš, Žalov, 1880 (z cyklu Jedno dílo / Jeden svět)

Tvůrčí dílna pro děti a rodiče
17. 3. 2018 od 14 do 16 hodin: "ZACHYŤME ČAS"
Hlavním výstupem se stane animovaný film vytvořený samotnými účastníky.
Dílna je určena dětem od 6 do 12 let.
Kapacita dílny je omezena, nutná rezervace na rezabkova@zpc-galerie.cz.

Pracovní list pro žáky škol a pro nejširší veřejnost ke stažení ZDE.