Brâncuși (schránka)

Autor: 
Zbyněk Sekal
Rok/interval vytvoření: 
1980 - 1999
Rok získání: 
2018

dřevo, 68 x 31,8 x 24 cm

Schránka Brâncuși představuje jedinečný autorský typ sochařského objektu pojímaného jako mikroarchitektura vybudovaná kolem významového jádra. Sekal tento typ rozvíjel v 80. – 90. letech a vybraná práce je jeho kvalitativně exkluzivním reprezentantem.