Bez názvu (schránka)

Autor: 
Zbyněk Sekal
Rok/interval vytvoření: 
1990 - 1992
Rok získání: 
2018

dřevo, mosaz, 60,5 x 36 x 46,1 cm

Schránka Bez názvu představuje jedinečný autorský typ sochařského objektu pojímaného jako mikroarchitektura vybudovaná kolem významového jádra. Sekal tento typ rozvíjel v 80. – 90. letech a vybraná práce je jeho kvalitativně exkluzivním reprezentantem.

Zbyněk Sekal (1923, Praha – 1998, Vídeň) je umělec evropského významu, který po emigraci v roce 1969 působil rok v Německu a od roku 1970 do své smrti v Rakousku. V roce 1984 obdržel Cenu města Vídně za sochařství. Národní galerie v Praze zpřístupnila v r. 2015 v rámci stálé expozice moderního a současného umění rekonstruovaný Sekalův poslední vídeňský ateliér. Ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni je od Sekala bronz Otevřená hlava z roku 1962. Akvizice doplnila zastoupení tohoto umělce ve sbírkách galerie o podstatná díla z vídeňského období. ZČG realizovala ve spolupráci s významnou znalkyní Sekalova díla prof. Marií Klimešovou v r. 2014 výstavu Sekal a Japonsko. V této souvislosti došlo k navázání vztahu s dědičkou, paní Christine Sekal, od níž akvizice pochází.  Jedná se o díla reprezentující kvalitativní vrcholy Sekalovy tvorby.