BAOABC. Jak a proč vzniká kniha pro děti

16/10/2020 - 30/05/2021
výstavní síň „13“
Autor: 
Juraj Horváth, Pavla Pauknerová
Kurátor: 
Marcela Štýbrová

Výstava připravená ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab představuje myšlenkové a tvůrčí zázemí, v němž publikace nakladatelství vznikají, poodhaluje inspirace, uvádí kmenové i zahraniční autory, odkrývá archivy, obrazové fragmenty, čili zve do nakladatelské kuchyně. Zároveň se ale dotýká obecnějšího tématu knižní kultury, způsobů, jak knihy (a zejména knihy pro děti) vznikají, věnuje pozornost jednotlivým fázím a aspektům přípravy i chybám, které v jejím průběhu mohou nastat.

Praxe nakladatelství Baobab slouží jako příklad, na němž lze ilustrovat obecnější principy. Baobab nicméně není „pouhým“ nakladatelstvím se zaměřením na vydávání dětských obrazových publikací. Je spíše organickým celkem, který se neustále rozrůstá o další aktivity. Podporuje mladé ilustrátory i spisovatele, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou literární scénu pro děti a mládež a snaží se seznámit české publikum s nejzajímavějšími ilustrátory 20. i 21. století.

Téma výstavy je rozvíjeno prostřednictvím principu abecedy, který je organizaci dětského světa blízký. Pojmy přiřazené jednotlivým písmenům abecedy umožňují představit závažnější obsahové celky (C / cesta vzniku knihy, D / detaily a stavební prvky atd.), ale současně zahrnout i drobná oživení a zdánlivé marginálie (Ř / ředkvička, Ť / Ťuťka, Ž / žvýkačky). Pod písmeny L a M (lásky a mistři) autoři představují výběr výrazných ilustrátorů a ilustrátorek, jejichž práce byly v překladu či reedici vydány nakladatelstvím Baobab nebo představeny na táborském festivalu Tabook, pořádaném nakladatelstvím Baobab od roku 2012.

 

Komentovaná prohlídka výstavy – 2. díl

Komentovaná prohlídka výstavy – 3. díl

BAOABC. Jak a proč vzniká kniha pro děti – reportáž ZAK TV

 

 

Edukační aktivity:

Pracovní listy k výstavě

Písmo doma i venku

Radio BUCH

Detail – stavební prvky knihy

Cesta knihy

Drolerie a předsádka

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Doprovodné programy budou realizovány dle vývoje opatření vlády ČR.

Komentované prohlídky

Výstavou provází autoři Pavla Pauknerová a Juraj Horváth.

Projekce

Projekce filmu Modrý tygr a beseda s režisérem Petrem Oukropcem.

Tvůrčí dílny  

Dílna s Evou Volfovou – Jak se dělá kniha. Pro rodiče s dětmi od 7 let.

Workshop se Saidem Ismailem – tisk z výšky. Pro rodiče s dětmi od 7 let.

Workshop pro studenty SŠ – digitální ilustrace.

Informace o edukačních programech: Patricie Císlerová, edukace@zpc-galerie.cz, 377 908 536

 

Za podporu děkujeme:

 

Fotogalerie: