Artefiletická dílna pro děti se speciálními potřebami

10. května jsme se ve výstavě Michala Cihláře věnovali žákům ze Základní školy při Fakultní nemocnici v Plzni, kteří vyžaduji speciální pedagogickou péči kvůli svým kombinovaným vadám, zejména poruchám učení, aktivity a pozornosti (ADHD).

Právě pro tuto speciální skupinu, která potřebuje individuální citlivý psychologický přístup lektorů, jsou vhodné aktivity s artefiletickými prvky. Téma „zátiší“, které je doménou Cihlářovy výstavy, žáci reflektovali prostřednictvím hledání detailů z konkrétních uměleckých děl – seznamovali se přitom s technikou linorytu i samotným obsahem výstavy. Poté tvořili vlastní zátiší z nabídnutých předmětů a zakomponovali do něj i svou milou hračku. Vytvořená prostorová díla tak vypovídala mnohé o jejich autorovi – děti i pedagogický doprovod byli překvapeni kreativitou žáků a jejich smyslem pro kompozici i příběh.