Archiv aktualit

Na celý měsíc má Západočeská galerie pronajatý velkoformátový skener na digitalizaci uměleckých děl.
Jsme opravdu rádi, že se podařilo vyjednat prodloužení zápůjček vzácných středověkých děl a díky tomu je možné posunout termín ukončení výstavy o dva měsíce, tedy do 6. června 2021. Výstava Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh je nejnáročnějším projektem z odborného i finančního hlediska za posledních několik let. Samotná příprava výstavy trvala 7 let.
Posledním tématem projektu GALERIE SNŮ žáků ze třídy ZUŠ Jagellonská byl Baobab.
15. března si připomínáme výročí narození českého malíře Augustina Němejce, jehož tvorba představovala především výjevy ze života prostých lidí žijících na Plzeňsku.
6. března si připomínáme 170 let od narození českého akademického malíře z generace Národního divadla Václava Brožíka.
Čtvrtý díl pokračujícího projektu GALERIE SNŮ, do něhož se zapojili žáci ze třídy Naděždy Potůčkové, ZUŠ Jagellonská
Jedna dobrá zpráva pro naše návštěvníky! Prodlužujeme termín výstavy BAOABC. Jak a proč vzniká kniha pro děti, až do 30. května 2021.
Kolegové z Českého centra v New Yorku právě dokončují instalaci výstavy Loos a Plzeň, která bude zahájena 21. 1. 2021 v Bohemian National Hall v New Yorku. Výstavu pro Česká centra připravila Západočeská galerie v Plzni se záměrem přiblížit architektonickou práci Adolfa Loose a zároveň představit příběhy rodin zadavatelů.
Josef Skupa se narodil dne 16. ledna 1892 ve Strakonicích. Od svých pěti let, tedy od roku 1897, žil se svou rodinou v Plzni. Zde na české reálce ve Veleslavínově ulici složil v roce 1911 maturitní zkoušku a následně se rozhodl pokračovat ve svých studiích ve výtvarném směru. Z jeho raných výtvarných děl se ve sbírce Západočeské galerie nachází několik děl mimo jiné i kresba Gerlachův dům z roku 1909.
Projekt Galerie snů žáků Naděždy Potůčkové ze ZUŠ Jagellonská pokračoval 3. tématem Autoportrét.