Altamira

Autor: 
Jiří Patera
Rok/interval vytvoření: 
1958
Rok získání: 
2017

olej, plátno, 65 x 81 cm

Námět obrazu, jeho koncepce a malířské zpracování tematizují kulturněhistorický a symbolický význam zobrazení jako autonomní hodnoty v dějinách kultury a umění způsobem, který obstojí v kontextu evropského malířství této doby. Také toto dílo, které současně reprezentuje tvorbu autora působícího v Plzni, významně zvyšuje kvalitativní úroveň sbírky počátku druhé poloviny 20. století.