Aktuální protiepidemická opatření v ZČG

Vážení návštěvníci, na této stránce naleznete aktuální informace o platných protiepidemických opatřeních v Západočeské galerii. Nová opatření vstoupila v platnost 22. 11.

Výstavy:

  • výstavy je možné navštívit volně bez prokazování bezinfekčnosti,
  • prosíme Vás o dodržování rozestupů 1,5 m a o zakrytí dýchacích cest respirátorem min. třídy FFP2 po celou dobu návštěvy.

 

Komentované prohlídky:

  • komentovaných prohlídek je možné se účastnit bez prokázání bezinfekčnosti,
  • platí nařízení o dodržování rozestupů a zakrytí dýchacích cest.

 

Kulturní akce, pořady a tvůrčí dílny:

  • na tyto akce je potřeba se prokázat O-N (očkování, prodělaná nemoc v posledních 180 dnech), kromě dětí do 12 let. Antigenní ani PCR testy k prokázání bezinfekčnosti již nestačí,
  • osoby do 18 let a osoby se započatým očkováním se mohou nadále prokazovat negativním PCR testem,
  • po celou dobu průběhu akce mějte, prosíme, zakryté dýchací cesty respirátorem.

 

Edukační programy pro školy a návštěvy škol:

 

Pokud vykazuje návštěvník příznaky onemocnění COVID-19 (možné měření teploty), nebude do objektu vpuštěn!

 

 

Vážení návštěvníci, děkujeme za přízeň i v tomto nelehkém období a předem děkujeme za respektování těchto nařízení. V galeriích je bezpečno, tak se nebojte nás navštívit.

 

 

 

Poslední aktualizace: 22. 11. 2021