Publikace

Ach! Italia cara mia! Umělci z Čech XIX. století a Itálie

Autor: 
Roman Prahl
Ivana Jonáková
Editor: 
Roman Prahl
Nakladatel: 
Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: 
Martin Pivrnec
Vazba: 
Měkká vazba
Další popis: 
109 černobílých a barevných reprodukcí, English summary
Rok vydání: 
2011
ISBN: 
978-80-86415-74-1
Počet stran: 
55
Cena: 
120

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Katalog a stejnojmenná výstava byly připraveny ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR jako součást programu 31. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století v českých zemích, konanému v rámci festivalu Smetanovské dny.

Publikace obsahuje esej Romana Prahla věnovaný recepci Itálie v českém uměleckém prostředí v 19. století a přináší vyobrazení téměř všech vystavených děl a dalších prací, které nebylo možno na výstavě prezentovat. Přílohy katalogu tvoří přehled pobytů českých výtvarných umělců v Itálii v 19. století sestavený Ivanou Jonákovou, katalog vystavených prací a bibliografická poznámka shrnující nejnovější českou i zahraniční literaturu týkající se této problematiky.