Ach! Italia, cara mia! Umělci z Čech XIX. století a Itálie

25/02/2011 - 22/05/2011
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Roman Prahl
Kurátor: 
Ivana Jonáková

Výstava byla připravena k programu 31. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, tentokrát na téma Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století.

Výstava zahrnuje italika malířů a sochařů pocházejících z Čech, k tomuto původu se hlásících, nebo zde působících. Umělci takto spojení s Čechami tvořili svá díla při snaze o získání podpory pro svůj pobyt v Itálii, během něj anebo jako výsledek tohoto pobytu. Okrajově jsou zahrnuta i některá další díla s italskými látkami. Spektrum této tvorby sahá od náboženské a historické vícefigurální malby přes portrét a žánr ze všedního života až ke krajinomalbě; od studijních kopií, citací a variací až ke svébytným reflexím Itálie a jejího uměleckého odkazu.

Připomínají se tu inspirace antickým dědictvím v tvorbě starého Říma a italských sbírkách antiky, využití příkladu italské renesance a také doteky se soudobým uměním v Itálii.
Tři části výstavy sledují postupně trendy v umění i dalších oblastech kultury z první poloviny, po polovině a během poslední třetiny 19. století.

Na výstavě je shromážděno téměř 90 obrazů, kreseb, grafik i soch - několik ze Západočeské galerie, a většina pak z předních veřejných i ze soukromých sbírek v České republice. Jsou zde poprvé fyzicky předvedena i některá vynikající umělecká díla, málo známá veřejnosti, z nich některá nově restaurovaná. Mezi exponáty jsou také díla vynikajících malířů a sochařů, jako například Josefa Berglera, Antonína Mánesa, Františka Tkadlíka, Josefa Führicha, Josefa Mánesa, Václava Levého, Josefa Václava Myslbeka nebo Beneše Knüpfera.

PUBLIKACE
Výstavní publikace obsahuje esej na dané téma a seznam pobytů i cest umělců z Čech v Itálii během 19. století. Téměř všechna vystavená díla jsou zde reprodukována a kromě nich i některá další, nyní nezvěstná anebo nedostupná.

Nad výstavou převzali záštitu ministr kultury Jiří Besser, hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec a primátor města Plzně Martin Baxa

Výstava je pořádána ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Koncepce výstavy: Roman Prahl
Kurátorka: Ivana Jonáková
Grafické řešení výstavy: Martin Pivrnec
Překlad: Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT, Plzeň (Tomáš Hausner)
Instalace: Jan Jirka, Petr Kutek
Doprovodný program: Jiří Hlobil, Marcela Štýbrová