Absolventský koncert ZUŠ Sokolovská

Místo: 
výstavní síň Masné krámy
Datum: 
13/06/2019 - 17:00

Účinkují žáci ze tříd Jany Jechové (klavír) a Jany Leičkové (housle).